Regulamin | SwimRun Series

Regulamin Garmin SwimRun Stężyca

GARMIN SWIMRUN SERIES STĘŻYCA 2019
DYSTANSE: 25 km (tylko zespołowo), 10 km (indywidualnie), 5 km (indywidualnie)
STĘŻYCA, 30.06.2019

  1. Urząd Gminy w Stężycy
  2. LABOSPORT Polska sp. z o.o.
  3. LABO PR sp. z o. o. sp. kom.
  4. Stowarzyszenie „Po Prostu Sport”
  1. Upowszechnienie swimrun jako wszechstronnej formy ruchu.
  2. Promocja Stężycy w kraju i na świecie.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Stężycy i okolic.
  1. GARMIN Swimrun Series Stężyca odbędzie się w dniu 30.06.2019 r. (niedziela).
  2. Start i meta będzie na boisku przy ulicy Abrahama.
 • Niedziela, 30.06.2019

  07:30 – 19:00 EXPO i inne atrakcje
  07:30 – 09:00 wydawanie pakietów startowych startujących w Garmin Swimrun Series (biuro zawodów)
  09:20 odprawa techniczna przed Garmin Swimrun Series
  09:30 start Garmin Swimrun Series (wszystkie dystanse)
  15:30 zamknięcie trasy dla zawodników Garmin Swimrun Series
  15:30-16:00 ceremonia wręczania nagród dla zawodników Garmin Swimrun Series (okolice mety)

  Program może ulec zmianie!

  1. Garmin Swimrun Series rozegrany zostanie na jednym z trzech dystansów: 25 km (tylko zespołowo), 10 km (indywidualnie), 5 km (indywidualnie).
  1. Trasę zawodów na dystansie 25 km pokonuje się w dwuosobowym teamach, składających się z dwóch mężczyzn, dwóch kobiet lub pary mieszanej. Członkowie teamu nie mogą rozdzielić się na odległość większą niż 10 metrów. Niestosowanie się do tej zasady będzie skutkować karą czasową 5 minut, która będzie doliczana do końcowego wyniku. Kara czasowa będzie egzekwowana po dwóch uwagach od sędziego. Trzy uwagi oznaczać będą dyskwalifikację teamu. 
  2. Trasę zawodów na dystansach 5 i 10 km pokonuję się w pojedynkę. Zawodnicy mogą udzielać sobie wzajemnie wsparcia.
  3. Na trasie zawodnicy poruszają się z niezmienionym ekwipunkiem, tj. zawody kończą tym samym ekwipunkiem, z którym je rozpoczęli. 
  1. Wyposażenie obowiązkowe:
   • odpowiedni strój pływacki, dostosowany do warunków pogodowych i umiejętności pływackich. Na dystansie długim zalecamy korzystanie z pianek swimrunowych (dopuszczamy jednak też zawodników w innego rodzaju piankach podnoszących bezpieczeństwo termiczne i wypornościowe w wodzie),
   • buty,
   • bojka wypornościowa – tzw. „ósemka” (w przypadku braku pianki),
   • narzutki startowe przekazane przez organizatora, ubrane na wierzchu przez cały czas trwania wyścigu,
   • założony na nogę chip pomiarowy (jeden z zawodników drużyny),
   • czepek pływacki na głowie – dostarczony przez organizatora (na odcinku pływackim),
   • okularki pływackie.
  2. Zalecane wyposażenie nieobowiązkowe:
   • pas i linka holownicza, której można używać w trakcie wyścigu zarówno na wodzie jak i na lądzie,
   • łapki pływackie,
   • bojka asekuracyjna – typu „pamela”,
   • wszystkie materiały wypornościowe nie mogą przekraczać powierzchni większej niż 100 cm x 60 cm,
   • pojemnik na wodę, żele energetyczne,
   • płetwy o maksymalnej dopuszczonej długości do 15 cm – mierząc od dużego palca do końca płetwy.
  1. Biuro zawodów będzie mieściło się w Domu Sportowca przy ul. Abrahama.
  2. Biuro zawodów będzie czynne w niedzielę 30.06.2019 r. w godzinach 7:30-9:00.
  3. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w biurze zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy. Można upoważnić inną osobę do odbioru pakietu startowego, ale zostanie on wydany bez chipa. Po chip zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość nawet bezpośrednio przed startem.
  4. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane w innym terminie oraz nie będą rozsyłane w późniejszym czasie.
  1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana.
  1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.
  1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
  1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe na dystansie 25 km (zespołowo)
   K (generalna kobiet)
   M (generalna mężczyzn)
   KM (generalna mix)

  2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe na dystansie 10 km (indywidualnie)
   K (generalna kobiet)
   M (generalna mężczyzn)

  3. Klasyfikacje i kategorie wiekowe na dystansie 5 km (indywidualnie)
   K (generalna kobiet)
   M (generalna mężczyzn)
  1. Na każdym dystansie pamiątkowymi statuetkami nagradzamy pierwszych trzech zawodników, pierwsze trzy zawodniczki oraz pierwsze trzy zespoły w każdej z kategorii K – kobiet, M – mężczyzn i KM – kobieta i mężczyzna.
  2. Nagród pieniężnych nie przewiduje się.
  3. Każdy zawodnik, który ukończy zawody otrzyma okolicznościowy medal.
  1. W zawodach Garmin Swimrun Series mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia.
  2. Kartę zawodnika będzie można pobrać 5 dni przed zawodami logując się na swoje konto w systemie zapisów na startlist.pl.
  1. Zgłoszenia do GARMIN Swimrun Series Stężyca będą przyjmowane za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.swimrunseries.pl . Wchodząc na stronę imprezy www.swimrunseries.pl i klikając w menu „SWIMRUN STĘŻYCA” -> „FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY”, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów www.startlist.pl.
  2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.startlist.pl.
  3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
  4. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
  5. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy. Organizator nie informuje oddzielnym mailem o nadaniu numeru startowego.
  6. Obowiązuje łączny limit uczestników 200 osób na wszystkie dystanse.
  7. W przypadku osiągnięcia łącznego limitu 200 uczestników, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
  8. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie, gdy zwolni się na niej miejsce, o czym zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej i uiszczenia jej w ciągu trzech dni od daty wysłania informacji o zwolnionym miejscu. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
  9. Zgłoszenia przez Internet przyjmowane będą do dnia 30.06.2019 do godziny 9:00. Zgłoszenia będą przyjmowane także w biurze zawodów (w godzinach pracy biura podanych w punkcie VI.2.), jeśli pozostaną wolne miejsca.
  10. Zawodnik ma prawo zmienić dystans w ramach imprezy Garmin Swimrun Series do dnia 16.06.2019. W przypadku zmiany przez zawodnika dystansu dłuższego na krótszy zawodnik może wykonać taką zmianę nieodpłatnie. Różnicy w wysokości opłat startowych organizator nie zwraca. W przypadku zmiany dystansu z krótszego na dłuższy zawodnik winien dopłacić różnicę wynikającą z wniesionej opłaty, do aktualnej opłaty startowej dystansu dłuższego. W celu zlecenia zamiany dystansów wystarczy wysyłać prośbę przez formularz kontaktowy, który dostępny jest na stronie zawodów. Zamiana jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy lista startowa na dany dystans nie została jeszcze wypełniona.
  1. W zawodach GARMIN Swimrun Series Stężyca na dystansie 25 km (tylko zespołowo) obowiązują opłaty w wysokości:
   399,00 PLNpłatne do 28.02.2019
   419,00 PLN płatne do 31.03.2019
   439,00 PLN płatne do 30.04.2019
   459,00 PLN płatne do 18.06.2019
   479,00 PLN płatne do 30.06.2019
  2. W zawodach GARMIN Swimrun Series Stężyca na dystansie 10 km (indywidualnie) obowiązują opłaty w wysokości:
   99,00 PLNpłatne do 28.02.2019
   109,00 PLN płatne do 31.03.2019
   119,00 PLN płatne do 30.04.2019
   129,00 PLN płatne do 18.06.2019
   139,00 PLN płatne do 30.06.2019
  3. W zawodach GARMIN Swimrun Series Stężyca na dystansie 5 km (indywidualnie) obowiązują opłaty w wysokości:
   99,00 PLNpłatne do 28.02.2019
   109,00 PLN płatne do 31.03.2019
   119,00 PLN płatne do 30.04.2019
   129,00 PLN płatne do 18.06.2019
   139,00 PLN płatne do 30.06.2019
  4. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
  5. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  6. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system PayLane lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto:
   LABOSPORT Polska sp. z o.o.
   Browarna 86-87
   82-300 Elbląg
   PKO BP 07 1020 1752 0000 0702 0211 0310
   BIC/SWIFT: BPKOPLPW
   W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa Swimrun Stężyca 2019, dystans″.
  7. Przy płatności on-line przez system PayLane doliczona zostanie prowizja w wysokości 2,5% wartości transakcji. W przypadku wykonania przelewu tradycyjnego, czyli z pominięciem systemu transakcyjnego PayLane, prowizja nie zostanie naliczona.
  8. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w Garmin Swimrun Stężyca, to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50% oraz o ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że utworzona zostanie lista rezerwowa i miejsce to zajmie osoba z tej listy, a rezygnacja zostanie zgłoszona do dnia 16.06.2019 r.
  9. W przypadku, gdy lista startowa nie jest jeszcze wypełniona i nie ma listy rezerwowej, to organizator może zezwolić na przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów i dokonania opłaty manipulacyjnej za przepisanie pakietu w wysokości 10 PLN oraz dopłaceniu różnicy do obowiązującej opłaty startowej. Zmianę taką można dokonać do dnia 16.06.2019 r. Rozliczenie wpłaty osoby rezygnującej dokonują osoby zainteresowane między sobą.
  10. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie (prośba mailowa przez formularz kontaktowy na stronie zawodów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego tzn. dla firm do dnia 15-ego kolejnego miesiąca od sprzedaży usług, natomiast dla osób fizycznych w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż usług. Wpisanie danych do faktury na koncie zawodnika, nie jest równoznaczne z prośbą o nią.
  11. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
  12. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Garmin Swimrun Series.
  13. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
  1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.swimrunseries.pl .
  1. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
  2. Administratorem danych osobowych jest LABOSPORT Polska sp. z o.o.; ul. Browarna 86-87; 82-300 Elbląg; NIP 5783116536; REGON 360937446; KRS 0000543585.
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych.
  4. Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
  5. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności organizatorowi zawodów, jeżeli jest nim inny podmiot niż Administrator, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa: 
   •   prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;  
   •   prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
   •   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   •   prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
   •   prawo skargi do organu nadzorczego.
  7. Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu  zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.
  8. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na  przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z GARMIN Swimrun Series Stężyca należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail biuro (małpa) startlist (kropka) pl, z tematem maila „GARMIN Swimrun Series Stężyca – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące GARMIN Swimrun Series Stężyca Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących GARMIN Swimrun Series Stężyca będzie ostateczna.
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 30.06.2019 r. o godz. 9:00.
  2. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: plastron z numerem startowym, czepek pływacki, zwrotny chip do pomiaru czasu, profesjonalny pomiar czasu, profesjonalne zabezpieczenie etapu pływackiego (ratownicy wodni wraz ze sprzętem), profesjonalne zabezpieczenie medyczne, nadzór licencjonowanych sędziów na trasie zawodów, izotonik oraz wodę na punktach odświeżania, bufet w strefie finishera, ciepły posiłek regeneracyjny po zawodach, medal za ukończenie zawodów, ubezpieczenie NNW. Organizator gwarantuje pełny pakiet startowy  tylko w przypadku zapisów dokonanych nie później niż 30 dni przed planowanym terminem imprezy.
  3. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
  4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  5. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Zawodnik może upoważnić inną osobę do ich odbioru. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek.
  6. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  8. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  9. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci

Polityka Prywatności
(c) 2017-2019 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl